OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

JOŽKO

Pomoc sme prijali

             Sponzorský dar rehabilitačný pobyt

               od Radky Gombikovej rok 2014 a 2015

             Sponzorský dar rehabilitačný pobyt                                                   ZIPP Bratislava, s.r.o a Petre Paskovej rok 2014

             Sponzorský dar rehabilitačný pobyt                                                    od Kataríny Stašíkovej rok 2013

             Sponzorský finančný dar na rehabilitačný pobyt                                       TRANSPETROL, a.s  rok 2012

 

  Toto je moja nová trojkolka... volám ju TOTOLKA...
 
 
 Kúpili mi ju moja rodina z Nemecka Božena a Gerd... Ďakujem...                                     

            

        Akcia s názvom "Maľovaná taška" na ktorej sa podiela moja mama,
       Katarína Ďuranová a Janka Ďuranová...
                                         
  Pomoc od nemenovaného a od Janky a Štefana Ďuranových.

                         
Od všetkých DOBRÝCH ANJELOV, ktorí mi pomáhali 3 roky
a naďalej pomáhajú
                                                         

    Milanovi Piliarovi: za vybavenie sponzorského daru od El. montáži
 
   Sponzorský finančný dar na rehabilitačný stôl mi poskytla firma:
                             
  Elektroenergetické montáže, a.s.
                                Pri Rajčanke 6, 010 04   Žilina


    Sponzorovanie detského kočíka, ktorý zohnala
moja krstná KATKA  
     


 

Ďakujeme za vašu pomoc...